Eesti Loomakaitse Seltsi üldkoosolek Tallinnas 07.03.2014: uute juhatuse liikmete kandideerimine ja valimine

17.02.2014 7. märtsil kell 17.30 toimub Eesti Loomakaitse Seltsi üldkoosolek, mille raames toimuvad erakorralised ELSi juhatuse liikmete valimised.  Koosoleku toimumiskoht on ELSi kontor aadressil Mardi 11, Tallinn.  Päevakord: 1. Tania...

17.02.2014

7. märtsil kell 17.30 toimub Eesti Loomakaitse Seltsi üldkoosolek, mille raames toimuvad erakorralised ELSi juhatuse liikmete valimised. 

Koosoleku toimumiskoht on ELSi kontor aadressil Mardi 11, Tallinn. 

Päevakord:

1. Tania Selarti lahkumise kinnitamine ELSi juhatusest

2. ELSi juhatuse liikmete valimine

ELSi juhatuse liikmeks kandideerimine. Tähtaeg 02.03.2014: 

Eesti Loomakaitse Selts ootab juhatusse hea suhtlemisoskuse ja stressitaluvusega, vastutustundlikke, initsiatiivikaid ja usaldusväärseid inimesi, kes peavad oluliseks Seltsi põhimõtteid ja eesmärke ning soovivad panustada organisatsiooni arendamisse ja jätkusuutlikusse

Samuti on juhatuse tegevuse juures olulised sellised omadused nagu otsustus- ja analüüsivõime, paindlikkus ja hea kohanemisoskus. Kindlasti tulevad kasuks ka eelnev (tiimi) eestvedamise kogemus ja seotus loomade kaitsega

Seega, kui soovid osaleda loomakaitse valdkonna arendamises ja sinus on eelpool nimetatud omadused, siis kandideerimiseks kirjuta kuni A4 pikkune motivatsioonikiri, milles kirjelda, miks soovid juhatusse kandideerida. Lisaks peavad motivatsioonikirjas olema välja toodud vastused allpool esitatud küsimustele, mis on seotud sinu eelneva tegevusega loomade abistamisel, visiooniga ELSi tuleviku suhtes ning oma plaanitavast panusest seltsi tegevusse. 

Vastavalt põhikirjale peab juhatuse liige olema Eesti Loomakaitse Seltsi liige. 

Küsimused:

Millistel põhjustel soovid kandideerida juhatusse? 

1. Kuidas oled varasemalt kokku puutunud ELSi või loomade kaitsmisega?
2. Mida pead enda kõige suuremateks saavutusteks ELSis või loomade kaitsmisega seonduvalt?
3. Millised on sinu arvates peamised tegevusvaldkonnad, millesse ELS peaks järgmistel aastatel panustama? Selgita.
4. Milline saab olema sinu isiklik panus, mida juhatuses tegutsedes juurde annad?

Enne kandideerimist loe kindlasti uuesti läbi ELSi põhikiri http://www.loomakaitse.ee/?page_id=142  

Motivatsioonikiri (sh. vastused küsimustele) ja CV saada hiljemalt 2. märtsil e-postile juhatus@loomakaitse.ee

3. märtsil saadame Seltsi liikmetele tutvumiseks kandideerijate nimed ja motivatsioonikirjad (sh. vastused küsimustele), et 7. märtsi üldkoosolekul oleks lihtsam hääletada. 

Kui seltsi liige ei saa ise koosolekul osaleda, siis on võimalik ülesseatud teemade osas kirjalikult volitada enda eest hääletama mõne teise ELSi liikme. Volikiri peab olema allkirjastatud ja edastatud (käsi-)postiga või digitaalselt allkirjastatult ja edastatud e-postile juhatus@loomakaitse.ee ning seda eelneval kokkuleppel isikuga, keda hääletama volitatakse. Volikirja vorm on leitav SIIT.

Koosolekule palume registreerida ning märkida oma nimi ja kontaktandmed aadressil juhatus@loomakaitse.eeÜldkoosolekul saavad osaleda vaid ELSi liikmed.

Leave a Reply