Eesti loomakaitseorganisatsioonide avalik pöördumine seoses Tallinna Loomade Hoiupaigaga

Tallinna Linnavalitsus 19. veebruaril 2015 Lugupeetud abilinnapea Arvo Sarapuu, Pöördume Teie poole suure murega. Kuulutasite Tallinna linnale loomade varjupaigateenuse parima võimaliku pakkuja leidmiseks hanke tähtajaga 13. jaanuar 2015, mida pikendasite...

Tallinna Linnavalitsus
19. veebruaril 2015

Lugupeetud abilinnapea Arvo Sarapuu,

Pöördume Teie poole suure murega. Kuulutasite Tallinna linnale loomade varjupaigateenuse parima võimaliku pakkuja leidmiseks hanke tähtajaga 13. jaanuar 2015, mida pikendasite 13. märtsini. Esimese hanke tähtajaks näitas ainukesena huvi üles praegu Tallinnale varjupaigateenust pakkuv Larissa Kozõreva juhitav Loomade Hoiupaik MTÜ ja tänu hankes seatud nõudmistele vastab ka pikendatud tähtajaks tingimustele ilmselt ainult sama organisatsioon.

Hankes nõutud tingimused, sh 50 000 euro olemasolek arveldusarvel, käivad paljudele loomadest hoolivatele mittetulundusühingutele üle jõu ja see tähendab, et Larissa Kozõreva juhtimisel korraldatakse pealinnas hulkuvate loomadega seotud probleeme ka lähiaastatel.

Tallinna Loomade Hoiupaik on Larissa Kozõreva juhtimisel tõsiselt probleemne nii suhtlemisel linnakodanikega kui ka olematus koostöös loomaomanike ning loomakaitseorganisatsioonidega. Lisaks on Hoiupaik oma negatiivse kuvandiga meedias ja avalikkuses suureks häbiplekiks Tallinna linnale, mis peaks hoolitsema selle eest, et linnal oleks hästitöötav loomade varjupaik.

Viimaste aastate jooksul on loomakaitseorganisatsioonidele laekunud hulganisti kaebusi loomaomanikelt, kes pole rahul praeguse teenusepakkujaga. Tallinna Loomade Hoiupaigas rikutakse loomakaitseseaduse sätteid, sh hukatakse ennetähtaegselt ja massiliselt loomi, vältides vastupidiselt kokkulepetele eutaneerimisele saadetavate loomade üleandmist teistele loomakaitseorganisatsiooni-dele. Tallinna Loomade Hoiupaik on loomi korduvalt väärkohelnud, neile valeravi pakkunud või loomad hoopiski vajaliku ravita jätnud.

Siinkohal esitame Teile ainult mõned hiljutised meediale edestatud murekirjad:

20.09.2014 – Hoiupaiga kliinikus opereeriti koeral tervet käppa
31.10.2014 – Tallinna loomade hoiupaiga juhataja takistab kadunud kasside leidmist
9.02.2015 – Hukkamisele määratud siiami kasse ei loovutatud soovijatele

Oma 28.10.2014 pr. Riina Solmanile saadetud kirjas lubasite, et projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite eraldamise korral valmib munitsipaalvarjupaik 2015. aasta lõpuks. Vältimaks eespool kirjeldatud olukorra jätkumist, palume tõsiselt kaaluda munitsipaalvarjupaiga loomist, rentides või ostes Sinirebase 24 kinnistu. Kuna olete avalikult lubanud ja oma 21.03.2014 kirjas proua Solmanile kinnitanud, et munitsipaalvarjupaiga loomine on võimalik ja professionaalse, eetilise ning kõiki nõudeid järgiva avaliku teenuse pakkumine on Tallinna Linnavalitsusele oluline, palume see mõte viivitamatult taas päevakorda võtta.

Kui linn võtaks näiteks Keskkonnaametile sarnase üksusena toimiva munitsipaalvarjupaiga loomisel vastutuse, leiduks kindlasti palju asjatundlikke inimesi, kes oleksid valmis tööle asuma ning oma kogemusi ja teadmisi võimalikult professionaalse ja hästi toimiva varjupaiga loomiseks ja arendamiseks jagama. Rakendaksime hea meelega ka oma aega ja inimesi, et Tallinna ja selle ümbruses elavatele loomadele, kodanikele ja loomakaitseorganisatsioonidele oleks tagatud usaldusväärne ja asjatundlik loomade varjupaik.

Ootame Teie vastust pöördumisele 10 päeva jooksul ja loomulikult oleme valmis esimesel võimalusel kohtuma, et aidata leida probleemile kõiki osapooli rahuldav lahendus.

Lugupidamisega,

Henry Vürst, tegevjuht, Eesti Loomakaitse Selts
Heiki Valner, juhatuse esimees, Eestimaa Loomakaitse Liit
Kadri Taperson, tegevjuht, MTÜ Loomus
Hanna Ild, eestvedaja, MTÜ Kasside Turvakodu
Katrin Paala, juhatuse liige, Pesaleidja MTÜ
Maria Alanurme, juhatuse liige, MTÜ Kassiabi
Kairi Kaur, juhatuse liige, MTÜ Kelmiküla Kassijaam
Merle Aruoja, juhatuse esimees, MTÜ Tartu Kassikaitse
Elina Roos, juhatuse liige, MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu