Pressiteade: Loomakaitseorganisatsioonid paluvad Tallinnal asendada Loomade Hoiupaik looma- ja inimsõbraliku varjupaigaga

Üheksa Eesti loomakaitseorganisatsiooni – Eesti Loomakaitse Selts, Eestimaa Loomakaitse Liit, Loomus, Kasside Turvakodu, Pesaleidja, Kassiabi, Kelmiküla Kassijaam, Tartu Kassikaitse ja Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu – tegid täna hommikul Tallinna abilinnapea Arvo...

Üheksa Eesti loomakaitseorganisatsiooni – Eesti Loomakaitse Selts, Eestimaa Loomakaitse Liit, Loomus, Kasside Turvakodu, Pesaleidja, Kassiabi, Kelmiküla Kassijaam, Tartu Kassikaitse ja Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu – tegid täna hommikul Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule ühise pöördumise professionaalse ning looma- ja inimsõbralikuma varjupaiga loomiseks kui juba aastaid Tallinnale ja selle lähiümbrusele varjupaigateenust pakkuv Loomade Hoiupaik.

Tallinna Loomade Hoiupaik on Larissa Kozõreva juhtimisel tõsiselt probleemne nii suhtlemisel linnakodanikega kui ka olematus koostöös loomaomanike ning loomakaitseorganisatsioonidega. Lisaks on Hoiupaik oma negatiivse kuvandiga meedias ja avalikkuses suureks häbiplekiks Tallinna linnale, mis peaks hoolitsema selle eest, et linnal oleks hästitöötav loomade varjupaik.

Viimaste aastate jooksul on loomakaitseorganisatsioonidele laekunud hulganisti kaebusi loomaomanikelt, kes pole rahul praeguse teenusepakkujaga. Tallinna Loomade Hoiupaigas rikutakse loomakaitseseaduse sätteid, sh hukatakse ennetähtaegselt ja massiliselt loomi, vältides vastupidiselt kokkulepetele eutaneerimisele saadetavate loomade üleandmist teistele loomakaitseorganisatsioonidele. Tallinna Loomade Hoiupaik on loomi korduvalt väärkohelnud, neile valeravi pakkunud või loomad hoopiski vajaliku ravita jätnud.

Vältimaks senise olukorra jätkumist, paluvad loomakaitseorganisatsioonid pöördumises linnal tõsiselt kaaluda munitsipaalvarjupaiga loomist. Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on nii avalikult kui ka oma vastustes järelpärimistele lubanud senist olukorda parandada, pakkudes omalt poolt välja idee munitsipaalvarjupaiga loomisest ning seda projekteerimiseks ja ehitamiseks vajalike rahaliste vahendite eraldamise korral juba 2015. aasta lõpuks.

Pöördumise teinud loomakaitseorganisatsioonid lubasid abilinnapeale munitsipaalvarjupaiga loomise korral aidata omalt poolt nii nõu kui jõuga, et Tallinna ja pealinna lähiümbruses elavatele loomadele, kodanikele ja loomakaitseorganisatsioonidele oleks tagatud usaldusväärne ja professionaalne loomade varjupaiga teenus.