Ettevaatust trimmerdajad – siilipojad kaotasid heinatöödel ema!

Viis Märjamaa siilibeebit kaotasid eile oma ema, kui trimmerdamistööde käigus ei märganud niitja pikas murus peituvat siiliperet. Siiliema hukkus, pojad on päästetud ja asuvad nüüd hoiukodus. Eestis on kätte jõudnud...

Viis Märjamaa siilibeebit kaotasid eile oma ema, kui trimmerdamistööde käigus ei märganud niitja pikas murus peituvat siiliperet. Siiliema hukkus, pojad on päästetud ja asuvad nüüd hoiukodus.

Eestis on kätte jõudnud suvine heinatööde hooaeg ja seepärast tuleb olla eriti tähelepanelik, et õuemurul, niidul, heinamaal või mujal peituvatele looma- ja linnupoegadele mitte liiga teha.

Siilipojad pääsesid tänu mõistvale töölisele, kes õnnetusjuhtumi korral võttis kohe ühendust Eesti Loomakaitse Seltsiga. Koos Eesti Loomakaitse Liiduga asusime kiirelt siilipoegadele hoiukodu otsima ning tänaseks on beebid asenduskodus soojas ning toidetud.

“Iga aasta suvel on heinategemine loomaperedele ohtlik aeg, kus hukkub ja saab vigastada mitmeid metsloomi. Suvi on ühtlasi ka linnu- ja loomapoegade lapsepõlve aeg, seepärast tuleb heinatöödel eriti tähelepanelik olla,” rõhutab Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige ja loomade otsese abistamisega tegelev Margit Midro.

„Eesti niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha haruldasemaks muutuvad linnuliigid, näiteks rukkirääk, suurkoovitaja ja nurmkana. Majandatavatele rohumaadele satuvad sageli ka metskitse- ja halljänese pojad. Maaharija peaks olema heinateol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala servast-serva või keskelt-lahku meetodil. Selline tegutsemisviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel-loomadel masinate eest taanduda ning säästab seeläbi põllumajandusmaastikele eriomast elusloodust,“ juhtis probleemile tähelepanu ka Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.

Kui heinatööde käigus juhtub siiski õnnetus, siis palun teavitage sellest kohe Eesti Loomakaitse Seltsi info@loomakaitse.ee või helistades numbrile 526 7117, et loomi koos aidata.

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abi vajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine.