GAWF: Esimesena Euroopas võeti Kreekas vastu keeld loomatsirkuste kasutamise kohta terves riigis

21.02.2012 Kreeka Parlament hääletas uue Lemmikloomade Heaolu Akti (Companion Animal Welfare Act) poolt, milles sisaldus muuhulgas kokkulepe, mille eest GAWF on 2006. aastast saadik võidelnud. See puudutab loomatsirkuste keelamist Kreekas,...

21.02.2012

Kreeka Parlament hääletas uue Lemmikloomade Heaolu Akti (Companion Animal Welfare Act) poolt, milles sisaldus muuhulgas kokkulepe, mille eest GAWF on 2006. aastast saadik võidelnud. See puudutab loomatsirkuste keelamist Kreekas, mis on esimene sarnane kokkulepe Euroopas. 

Täpsemalt ütleb Akti artikkel 12: “Keeld kasutada ükskõik millist looma ükskõik millist tüüpi etenduses või muus sarnases tegevuses”. See tähendab, et tsirkused võivad Kreekas esineda ainult juhul, kui nad ei oma ja ei kasuta loomi. See on võit, mis õigustab GAWF´i  võitlust kuritarvitatud tsirkuseloomade heaolu eest.

2006. aastal alustas GAWF üle-Kreekalist kampaaniat koos Rahvusvahelise Loomakaitse ja 52 Kreeka loomade heaolu eest seisva organisatsiooniga võitlemaks tsirkuste vastu, kes kasutavad loomi. Järgnevatel aastatel avaldati Kreeka poliitikutele survet ja rahvast teavitati tsirkuses toimuvast loomade kuritarvitamisest, mis viis ulatusliku 15 000 allkirja kogumise ja nende edasi andmiseni asjassepuutuvatele ministritele.

2007. aastal koostas GAWF’i jurist ja partner Pr. Iasmi Papatheodorou raporti ja seaduse kavandi loomade kasutamise keelamise kohta tsirkuses ning see esitati parendusteks ja otsustamiseks Toidu ja Põllumajanduse Arendamise Ministeeriumile.

Tänaseks oleme GAWF’is eriti õnnelikud, et meie kaastöö on viinud suure loomade heaolu puudutava saavutuseni – loomatsirkuste keeld Kreekas. Lisaks, taolisel finantsiliselt ja poliitiliselt süngel ajal, soovime väljendada oma lootusi tulevikuks ja saata selge sõnumi seoses loomade heaoluga Euroopas.

Loe lisaks: http://www.gawfcircuscampaign.org.uk/campaign.html

Leave a Reply