Koostöös Tartumaa Veterinaarkeskusega võeti omanikelt ära emane koer koos kuue kutsikaga

19.04.2012 30. märtsil teatati Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS), et Haaslava vallas peab teataja naaber koera koos kuue kutsikaga väga kehvades tingimustes. Teate kohaselt peeti emast koera kuuris ketis, mis takerdus pidevalt...

19.04.2012

30. märtsil teatati Eesti Loomakaitse Seltsile (ELS), et Haaslava vallas peab teataja naaber koera koos kuue kutsikaga väga kehvades tingimustes. Teate kohaselt peeti emast koera kuuris ketis, mis takerdus pidevalt kinni ning koeral puudus nõuetekohane liikumisvõimalus. Samuti ei taganud omanik loomadele piisavalt toitu ja joogivett. Koer koos kutsikatega oli väga nälginud ning naaber (teataja) käis loomi ise toitmas. Eesti Loomakaitse Seltsil on omanikuga ka varasemalt olnud kokkupuude, kus paar aastat tagasi teatati meile sellest, kuidas sama inimene väärkohtleb oma koera ja kolme kassi. Toona tänu kiirele tegutsemisele said loomad samuti päästetud.  

30. märtsil teatatud juhtumi osas pöördus ELS abisaamiseks Tartumaa Veterinaarkekuse poole palvega minna kontrollima koerte pidamistingimusi ning tõsiselt kaaluda koerte võõrandamist lähtuvalt loomakaitseseaduse paragrahvist 64 ja toimetada loomad koostöös kohaliku omavalitsusega varjupaika.  

9. aprillil saabuski ELSile Tartumaa Veterinaarkeskuse juhatajalt vastus, et kontrolli tulemusena tegi järelevalveasutus otsuse loomad (emakoer koos kuue kutsikaga) loomaomanikult ära võtta ning anda nad üle kohalikule omavalitsusele, kes toimetas koerad Tartu varjupaika. 

Seltsil on hea meel tõdeda, et järelevalveasutus tegutses kiiresti ja tegi oma tööd väga professionaalselt. Sujuva koostöö tulemusel toimetati loomad ohutusse kohta. Nüüd viibivad nad Tartu varjupaiga hoole all.  

Kahjuks tuleb tõdeda, et paljud sellised inimesed, kellelt varasemalt on juba loomad  väärkohtlemise tõttu võõrandatud, võtavad endale üha uusi ja uusi loomi. Sealjuures  ei aduta oma suutmatust pakkuda loomadele vajalikke ja nõuetekohaseid pidamistingimusi ning sellise teguviisi vastutustundetust ja julmust loomade suhtes. Loomapidamisõiguse äravõtmise otsus kuulub vaid kohtu pädevusalasse, kuid sarnased juhtumid Eestis ei jõua 99-l protsendil juhtudest isegi esimese astme kohtuni.

ELSile saabub aasta jooksul üle 700 teate väärkoheldud ja hüljatud loomadest. Palume kõigil inimestel, kes märkavad väärkoheldud loomi ja olukordi, kus omanik ei taga oma hoolealusele nõuetekohaseid elu-ja pidamistingimusi, sellest julgelt teada anda seltsile või kohalikule veterinaarkeskusele. Haaslava valla juhtum on suurepäraseks näiteks sellest, kuidas kodanikujulgus ja hoolivus ning kiire sekkumine aitavad päästa neid, kes ise enda eest seista ei saa ja kellel puudub igasugune võimalus end ise kaitsta.

Leave a Reply