Pressiteade: Eesti Loomakaitse Selts ühines EL-i Koera ja Kassi Liiduga

13. jaanuaril sai Eesti Loomakaitse Seltsist EU Dog and Cat Alliance’i ehk EL-i Koera ja Kassi Liidu liige, mis võimaldab seista koerte ja kasside heaolu eest ka Eestist väljaspool, täiendada loomakaitseseadusi...

EU Dog and Cat Alliance logo

13. jaanuaril sai Eesti Loomakaitse Seltsist EU Dog and Cat Alliance’i ehk EL-i Koera ja Kassi Liidu liige, mis võimaldab seista koerte ja kasside heaolu eest ka Eestist väljaspool, täiendada loomakaitseseadusi Euroopa Liidu tasandil ning kiirendada seeläbi loomakaitse valdkonna arengut ka koduriigis.

EL-i Koera ja Kassi Liit loodi 2014. aastal ühendamaks koeri ja kasse kaitsvaid organisatsioone üle Euroopa kutsumaks ühise lobitöö tulemusena Euroopa Liitu seisma koerte ja kasside heaolu parandamise eest, sh parandama koeri ja kasse kaitsvaid seadusi ning loomade pidamise nõudeid. Esimese viie aasta eesmärgiks on liit võtnud lahendada probleemid kolmes valdkonnas: 1) lemmikloomade aretus, kus on tekkinud probleemid kommertseesmärkidel loodud kasvandustega; 2) lemmikloomade transport, kus puuduvad ühtsed nõuded; 3) veterinaarravimid ja sööt, kus tuleb parandada kvaliteetsete ja ohutute ravimite ning sööda kättesaadavust.

„Eesti Loomakaitse Seltsi jaoks on liitumine märkimisväärne, sest asutakse tegelema just nende probleemidega, mis ka meil on päevakorda tõusnud ja mille lahendamine üksi võib võtta väikese Eesti tasandil oluliselt kauem aega. Näiteks on meie jaoks väga oluline koerte ja kasside kiibistamine ning registreerimine, mis Eestis ei ole endiselt üleriigiliselt kohustuslik, kuid mille kohustuslikuks muutumisel laheneksid mitmed kadunud ja hüljatud loomadega seotud probleemid,“ nentis Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu ning lisas: „Kuuludes EL-i Koera ja Kassi Liitu saame Eestit esindades teha kõik selleks, et muudatused, mille eest seisma hakatakse, oleksid meile olulised parandades ka Eesti koerte ja kasside olukorda. Vajadusel saame juhtida Euroopa Liidu tähelepanu Eesti loomakaitse kitsaskohtadele ja teha seadusemuudatusteks konkreetseid ettepanekuid.“

EL-i Koera ja Kassi Liitu esindab Brüsselis tegutsev sekretariaat eesotsas Euroopa poliitika nõunikuga. Liiduga saab lähemalt tutvuda veebilehel: www.dogandcatwelfare.eu.