Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused detsembris 2014

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 234 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, aga ka väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline...

Detsembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 234 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, aga ka väärkoheldud ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks detsembris kokku 2 pöördumist, mõlemad Veterinaar- ja Toiduametile.

Detsembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 39 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomade transportimine, loomatoit ja -tarbed) 1297,1 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte detsembris 64 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust loomaomanike nõustamine oma lemmikute hoidmiseks ilutulestike eest ning aasta kõige loomasõbralikuma ja –vaenulikuma teo valimine.

8. detsembril osales ELS Haapsalu linnavalitsuse poolt korraldatud ja Haapsalus aset leidnud infoseminaril „Omavalitsuste ülesanded seoses hulkuvate loomadega“. Ettekannetega esinesid ELS ning Veterinaar- ja Toiduameti vastava valdkonna juht Tarmo Serva. ELS-i ettekande teemaks oli „Abinõude rakendamine hulkuvate, kodutute ja väärkoheldud loomade arvu vähendamiseks“. Seminarile olid kutsutud Läänemaa omavalitsused, kellest suuremad olid ka koha peal esindatud, ning kõik teema vastu huvi tundnud loomahuvilised. Peale ettekandeid toimus küsimuste-vastuste voor ja elav arutelu Haapsalu kodutute loomade probleemi lahendamiseks.

13. detsembril võttis ELS aktiivselt osa Tallinnas toimunud Telliskivi kirbuturust kutsudes loomasõpru üles soetama jõulukinke toetades samal ajal abivajavaid loomi. Peamiselt müüs selts annetatud käsitööesemeid ja saadud tulu läks abivajavate loomade otseseks abistamiseks.