Pressiteade: End loomakaitsjateks nimetanud lõhkusid akna ja varastasid koera

10. juuli varahommikul lõhkusid end loomakaitse seltsi töötajateks nimetanud kaks naisterahvast Tartu raudteejaama akna, et võtta endaga kaasa kojamehe koer, mis õnnestus neil kolmandal katsel sama päeva pärastlõunal. Eesti Loomakaitse...

10. juuli varahommikul lõhkusid end loomakaitse seltsi töötajateks nimetanud kaks naisterahvast Tartu raudteejaama akna, et võtta endaga kaasa kojamehe koer, mis õnnestus neil kolmandal katsel sama päeva pärastlõunal. Eesti Loomakaitse Seltsis (ELS) antud naisterahvad ei tööta ning seltsi tööpraktikasse sissemurdmine ja loomade võõrandamine ei kuulu.

Tartu raudteejaama tööriistade hoiuruumis peatus mõnda aega suuremat kasvu koer, kelle omanikuks on sealne kojamees. Raudteejaama töötajate sõnul teavad nad koera juba aastaid – koristajana töötav meesterahvas käib temaga igal hommikul ja õhtul jalutamas, koeral on täidetud vee- ja toidukauss ning käesoleval suvel peatub koer raudteejaamas kodus aset leidvate remonditööde pärast. 10. juuli varahommikul õnnestus kojamehel koera varastamine end loomakaitse seltsi töötajateks nimetavate naiste poolt peatada, ent pärastlõunal tungisid naised lõhutud akna kaudu uuesti hoiuruumi sisse ning võõrandasid koera. Samuti lõhkusid naised sissetungi käigus ruumis olnud lauad.

ELS järgib kontrollkäikudel kõiki oma protseduurireegleid. Näiteks tuleb püüda abivajava looma omanikuga üheskoos leida lahendusi, mis parandavad looma heaolu ja pidamistingimusi. Lisaks panevad reeglid ette järgida seaduseid, mis puudutavad eraomandil viibimist ning eraomandis olevasse valdusse sisenemist: eramaale sisenemiseks peab kontrollkäiku tegeval ELS-i liikmel või vabatahtlikul olema selleks omaniku luba. Samuti ei ole õigust võõrandada looma eraterritooriumilt ilma loomaomaniku nõusolekuta. Kui looma seisund on eluohtlik, võetakse ühendust vastavate järelevalveametkondadega ning kooskõlastatakse looma ära võtmine.

„Abivajava looma kohta teate saabumisel saadame olukorda kontrollima oma vabatahtlikud, kui antud maakonnas see võimalus meil on, ning kui ilmneb, et on rikutud loomakaitseseadust ja lemmikloomade pidamise nõuete määrust, teeme kirjaliku pöördumise Veterinaar- ja Toiduametile,“ selgitab ELS-i töökäiku hädajuhtumite projektijuht, infotelefonile vastaja ja juhatuse liige Maaja Mäll sealjuures täpsustades: „Veterinaar- ja Toiduamet on riiklik järelevalveasutus, kellel on kohustus ja õigus karistada loomi halvasti pidanud loomaomanikke kas ettekirjutuse, rahatrahvi või loomade võõrandamisega.“

„Kui on kahtlus, et ei ole tegemist ELS-is töötavate inimestega olenemata sellest, et võidakse end nii tutvustada, tasub võtta meiega ühendust infotelefoni numbril 526 7117 või vajadusel kontakteeruda politseiga – teeme nendega meeleldi koostööd,“ rõhutab seadusjärgse töökorralduse olulisust ELS-i tegevjuht Henry Vürst.