Pressiteade: Loomade abistamisega tegelevad organisatsioonid on mures Tallinna Loomade Hoiupaigas toimuva üle

Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele loomade abistamisega tegelevatele organisatsioonidele on laekunud arvukalt teateid mitmete nõuete rikkumise kohta Tallinna Loomade Hoiupaigas. Organisatsioonide hinnangul ei ole Loomade Hoiupaigal õnnestunud tagada loomade hoidmisel...

Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele loomade abistamisega tegelevatele organisatsioonidele on laekunud arvukalt teateid mitmete nõuete rikkumise kohta Tallinna Loomade Hoiupaigas. Organisatsioonide hinnangul ei ole Loomade Hoiupaigal õnnestunud tagada loomade hoidmisel ja hukkamisel seaduse täitmist isegi minimaalselt mõistlikul ja meie kultuuriruumi sobival viisil. 

Avalduses ametiasutustele toovad loomi abistavad organisatsioonid välja, et liiga suur arv kasse haigestub Loomade Hoiupaigas viibimise ajal ja varjupaigas hukatakse loomi, eelkõige kasse, enne kui nende omanik või soovi avaldanud uus omanik loomale järele jõuab. Samuti hoitakse Loomade Hoiupaigas suurt hulka loomi äärmiselt stressirohketes ning haigusi tekitavates tingimustes ilma vajaliku veterinaarabita. Loomade Hoiupaik on keeldunud ka koostööst loomi abistavate vabatahtlike organisatsioonidega.

Tallinna Keskkonnaameti andmetel eutaneeriti 2012. aastal ainuüksi Tallinnast püütud kassidest enne seadusega ette nähtud kohustuslikku 14 päeva 449 kassi. Alla kuue kuu vanuseid kassipoegi püüti Tallinnast 2012. aastal 862, kellest eutaneeriti 500. Tallinna Loomade Hoiupaik teenindab lisaks Tallinnale ka 31 lähivalda ja linna.

Pöördumise võimalike rikkumiste uurimiseks esitasid Eesti Loomakaitse Selts,  MTÜ Kasside Turvakodu, Pesaleidja Tallinna Kassituba, MTÜ Kassiabi,  MTÜ Kelmiküla Kassijaam ning MTÜ Kass ja Pojad 21. novembril Tallinna Linnavalitsusele, Tallinna Keskkonnaametile, Harjumaa Veterinaarkeskusele ja Harju Maavalitsusele.

Allakirjutanud leiavad, et kultuursem lähenemine hulkuvate loomade probleemile on võimalik ja teostatav ka väiksemate rahaliste vahendite korral, vaja on vaid tahtmist ja pealehakkamist ning soovi säästa loomi põhjendamatutest kannatustest ja hukkamistest.

Allakirjutanud kinnitavad, et on endiselt valmis pakkuma oma abi ja koostööd loomadele hoiu- ja päriskodude leidmisel.

22. novembril toimus Veterinaar- ja Toiduametis ka esmane kohtumine, mille eesmärgiks oli probleemile lahendusi leida ja kuulata ära kõik osapooled. Kohtumisel osalesid Veterinaar- ja Toiduameti, Eesti Loomakaitse Seltsi, MTÜ Kasside Turvakodu, Tallinna Loomade Hoiupaiga ja Västriku loomakliiniku esindajad.

Leave a Reply