Pressiteade: Loomakaitsjad tervitavad mingikasvatuse keelustamise eelnõud ning ootavad tänaselt arutelult häid tulemusi

Eesti Loomakaitse Selts, Loomade Nimel ning Loomakaitsekeskus Kuulikodu tervitavad Keskkonnaministri poolt algatatud eelnõud keelustada minkide karusloomafarmides kasvatamine. Loomakaitseorganisatsioonid ootavad esmaspäeval toimuvalt keelustamise eelnõu ümarlaualt häid tulemusi ning tervitavad algatust, mis...

Eesti Loomakaitse Selts, Loomade Nimel ning Loomakaitsekeskus Kuulikodu tervitavad Keskkonnaministri poolt algatatud eelnõud keelustada minkide karusloomafarmides kasvatamine. Loomakaitseorganisatsioonid ootavad esmaspäeval toimuvalt keelustamise eelnõu ümarlaualt häid tulemusi ning tervitavad algatust, mis Eesti seadusandlusesse loomasõbraliku paragrahvi lisab. Esmaspäevasel ümarlaual osalevad lisaks loomakaitsjatele ja keskkonnaorganisatsioonidele ka naaritsafarmide esindajad ja Keskkonnainspektsiooni ning Keskkonnaameti spetsialistid.

„Arvestades suurt avalikku huvi kolme Eesti mingikasvanduse ebaseaduslikult tegutsemise vastu, on igati tervitatav, et Keskkonnaministeerium naaritsakasvanduste probleemi menetlema hakkas. Petitsioonile, milles kogume allkirju karusloomakasvanduste keelustamiseks, on tänaseks nii digitaalselt kui ka füüsilisel kujul alla kirjutanud umbes 7500 inimest,“ ütles Eesti Loomakaitse Seltsi meediajuht Annika Lepp.

Liikumise Loomade Nimel kõneisik Kristina Mering kinnitas, et Euroopa riikide nimistu, kus lisaks naaritsafarmidele ka teised karusloomakasvandused keelustatud on, täieneb pidevalt – näitena võib tuua Hollandi, Suurbritannia, Austria ja Horvaatia. “On hea meel, et Eesti samuti sammu loomasõbralikuma riigi poole astub ning Keskkonnaministeerium täna mingifarmide keelustamise eelnõud tutvustab,“ lisas Mering.

Loomakaitsekeskuse Kuulikodu juhi Kadri Tapersoni sõnul on karusloomakasvanduste keelustamise põhjuseks lisaks eelnõu seletuskirjas välja toodud keskkondlikule aspektile olulisel kohal ka loomakaitselised ning eetilis-kultuurilised põhjused. „Mõeldes loomadele, keda Eesti suurimas naaritsafarmis kasvatatakse, siis õnnetute elude arv, kes edaspidi vangistusse sündima ei pea, ulatub aastate lõikes sadadesse tuhandetesse. On hea tõdeda, et Keskkonnaministeerium on jõudnud seisukohale, et on aeg taoline loomade julm kohtlemine lõpetada,“ ütles Taperson.

Leave a Reply