Pressiteade: Mis on sinu odava „tõukoera“ või „tõukassi“ tegelik hind?

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) puutub järjest enam kokku juhtumitega, mis on seotud ebaseadusliku lemmikloomade paljundamisega. Viimase nelja aasta jooksul on ELS uurinud üle 30 juhtumi. Kahjuks pöördutakse seltsi poole alles...

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) puutub järjest enam kokku juhtumitega, mis on seotud ebaseadusliku lemmikloomade paljundamisega. Viimase nelja aasta jooksul on ELS uurinud üle 30 juhtumi. Kahjuks pöördutakse seltsi poole alles siis, kui kahtlasest kohast ostetud lemmikloom on juba raskelt haige või surnud. Seesuguste kurbade lugude vältimiseks alustab ELS kampaaniaga  Sinu odav tõukoer ja Sinu odav tõukass, et tõsta inimeste teadlikkust.

Ebaseaduslikud lemmikloomade paljundajad kasvatavad koeri ja kasse raha teenimise eesmärgil, mistõttu ei vasta loomade elutingimused sageli nõuetele. Oluline on vaid toodang ehk kutsikas või kassipoeg kiiresti rahaks teha. Nende heaolu ja liigiomaste tingimustega arvestamine ainult kahandab kasumit.

Tavainimesele võib tunduda keeruline teha vahet ausal ja ebaeetilisel lemmikloomade müügil. Selleks on ELS pannud kirja märgid, mille järgi eristada lemmikloomavabrikut ausast koera- ja kassikasvatajast. Lisaks kasvatajatele on võimalik lemmik leida endale ka erinevatest MTÜ-dest, kes kodutuid loomi abistavad ja neile kodusid otsivad. Ka nende puhul tasub jälgida väljatoodud punkte.

Mis on odava tõukoera ja -kassi tegelik hind?

 • Kutsikad-kassipojad elavad nõuetele mittevastavates tingimustes, mis ei rahulda looma liikumis- ega muid loomuomaseid vajadusi.
 • Loomad ei ole vaktsineeritud ega läbinud parasiiditõrjet, mistõttu võivad surmavalt haigestuda või jääda põdema kroonilisi tervisehädasid.
 • Loomadel puuduvad vajalikud dokumendid, nagu tõutunnistus, vaktsineerimistõendid, lemmikloomapass, või need on võltsitud.
 • Loomade ema paaritatakse vabrikus lubatust tihedamini, partneri valik on juhuslik ja sageli võetakse loomapoeg emalt ära varem, kui mõistlik.
 • Ausad kasvatajad ei paku loomapoegi aastaringselt. Alati ei pruugi saada looma kohe ja peab olema ootejärjekorras.
 • Anonüümsuse suurendamiseks kohtutakse ostjaga avalikus kohas ning välditakse looma vanemate ja elukoha näitamist.
 • Mõlema poole õigusi tagavat ostu-müügilepingut ei sõlmita ja arveldatakse sularahas.

ELS-i juhatuse liikme Geit Karurahu sõnul tuleneb kutsikate ja kassipoegade odav hind puudulikust hoolitsusest, pidamisnõuete ning eetikanormide eiramisest. Kuna müüjat on tõenditeta keeruline vastutusele võtta, siis ei ole ostjal varasemast kehvast kohtlemisest või pärilikkusest tingitud haiguste ilmnemisel lootust ei kompensatsiooniks ega looma tagastamiseks, lisab Karurahu.

Kuidas tunda ära aus kasvataja ja tõsiseltvõetav MTÜ?

 • Teile tutvustatakse nii looma vanemaid kui praegust elukohta ja te saate arvestatavad vastused kõigile oma küsimustele.
 • Teile antakse ülevaade looma tervislikust taustast, päritolust ja teadaolevast elukäigust.
 • Teile ei püüta looma igal juhul maha müüa ega ära anda, sest ausa loomapidaja eesmärk on leida loomale sobivaim kodu ja pere.
 • Enne looma loovutamist uuritakse ka teie eluolu ja looma tulevaste tingimuste kohta.
 • Teiega sõlmitakse ostu-müügileping või looma loovutusleping.

Teata lemmikuvabrikust ja kahtlasest lemmikloomaärist Eesti Loomakaitse Seltsi infoliinil 5267117 või info@loomakaitse.ee.

 

Eesti Loomakaitse Selts on 2000. aasta kevadest tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise, inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel

Lisateave:
​Geit Karurahu
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
​+372 55505009
geit.karurahu@loomakaitse.ee

 

Leave a Reply