Pressiteade: ELS kutsus Euroopa Parlamendi kandidaate allkirjastama tõotust seista loomade heaolu eest

Täna hommikul saatis Eesti Loomakaitse Selts Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks tõotuse seista loomade heaolu eest. Tõotus on osa Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals (mille liikmeks ka Eesti...

European Elections 2014

Täna hommikul saatis Eesti Loomakaitse Selts Euroopa Parlamendi saadikukandidaatidele allkirjastamiseks tõotuse seista loomade heaolu eest.

Tõotus on osa Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals (mille liikmeks ka Eesti Loomakaitse Selts) algatatud kampaaniast, mille eesmärk on viia loomade heaolu küsimused Euroopa Parlamendi valimiste keskmesse ning julgustada Euroopa kodanikke valima kandidaate, kes muu hulgas ka loomakaitset oluliseks peavad.

Kampaania raames saatis Eesti Loomakaitse Selts Eesti Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatidele Eurogroup for Animals’i poolt välja töötatud tõotuse ning kutsus kandidaate üles sellele alla kirjutama. Alla kirjutades kinnitavad kandidaadid, et seisavad loomade heaolu tagamise eest Euroopas ja mujal maailmas ning kodanike mured ja loomade käekäik lähevad neile korda.

Tõotuse juures on kirjeldatud võtmevaldkondi, milles Eurogroup for Animals, Eesti Loomakaitse Selts ja seltsi liikmed soovivad parlamendi järgmise ametisolekuaja jooksul muutusi näha. Valdkonnad hõlmavad elusloomade transporti, loomkatseid, eksootiliste loomade kaubandust, lemmikloomade aretust, rahvusvahelist kaubandust, liiduülest loomade heaolu raamseadust, suurenenud teadlikkust ning loomade kui tunnetamisvõimeliste olendite tunnustamist.

Tõotusele alla kirjutanute nimed avaldatakse Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehel, seltsi Facebooki lehel ja üleeuroopalisel kampaanialehel www.voteforanimals.eu.

Valimiste lähenedes aitavad mainitud kanalid leida kodanikel kandidaate, kes on valmis seisma ka loomade heaolu eest ning on tõotanud selle parandamisele kaasa aidata.

Eesti Loomakaitse Selts loodab, et Eesti kandidaadid jagavad tõotuse seisukohti ning ühinevad sadade tõotuse juba andnud kandidaatidega üle Euroopa.

Tõotuse faili saab tutvumiseks PDFina alla laadida siit.
Eurogroup for Animals’i koostatud kampaania manifesti saab PDFina alla laadida siit.

Leave a Reply