Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused aprillis 2017

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 282 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite...

Aprillis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 282 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks aprillis kokku 4 pöördumist, neist ühe  Veterinaar- ja Toiduametile, ühe kohalikule omavalitsusele ja kaks Keskkonnainspektsioonile.

Aprillis hüvitas ELS  31 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1722,36  euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte aprillis 10  korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust „Kõige suurem abi hülgepoegadele on nad rahule jätta“

17.04.2017 toimus kohtumine VTA-ga kus räägiti pöördumiste lahendamisest ja sellest, kuidas paremini koostööd teha.

18.04.2017 käis juhatuse liige tutvumas Läänemaa varjupaigaga, et üle anda toiduabi ja rääkida koostöö võimalustest.

19.04.2017 toimus liikmete üldkoosolek, et tutvustada ja kinnitada 2016 aasta majandusaasta aruanne.

28.04.2017 sõlmisid ELS ja Keskkonnaamet koostöölepingu rõhutades vastastikust soovi edendada Keskkonnaamet ja ELS-i vahelist koostööd abitusse olukorda sattunud metsloomade abistamisel. Lepingu eesmärk on ELS-i poolt abistada abitusse olukorda sattunud metsloomi (välja arvatud I ja II kaitsekategooria loomad) Eesti Vabariigi territooriumil tiheasustusaladel.