Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused veebruaris 2017

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 161 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate...

Veebruaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 161 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade ja hulkuvate loomadega seotud kaebuste kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks veebruaris kokku 7 pöördumist, neist 4  Veterinaar- ja Toiduametile, ühe kohalikule omavalitsusele, ühe politseile ja ühe keskkonnainspektsioonile.

Veebruaris hüvitas ELS 18 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1430,00  euro ulatuses. Abi said kassid ja koerad. Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte veebruaris 10  korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi Steriliseerimis- ja kastreerimiskampaania.

2. veebruaril kohtusid ELSi hädajuhtumite juht Maaja Mäll ja kommunikatsioonijuht Mariann Prooses organisatsiooni AAP Animal Advocacy and Protection esindaja Margot Decory-ga. Küsimuse all oli, kuidas tõkestada loomade illegaalset kaubandust ning kohtuti Maaeluministeeriumi ametniku Britt Purdeloga.

15. veebruaril toimus ELSi erakorraline üldkoosolek, kus arutati lepinguid juhatuse liikmetega ja 2017. aastal planeeritavaid tegevusi.

18. veebruaril kogusime korvpallilahinguga raha loomade abistamiseks.

21. veebruaril kohtus kommunikatsioonijuht Mariann Prooses organisatsiooni EU Dod and Cat Alliance esindaja Simona Lipstaitega, et arutada loomakaitset puudutavaid küsimusi Eesti kui tänavuse EL-i eesistujamaaga seoses.