Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused jaanuaris 2015

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 222 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade kohta, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub...

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 222 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade kohta, aga ka üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade ja hulkuvate loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 8 pöördumist Veterinaar- ja Toiduametile.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 23 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1288,20 euro ulatuses.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 29 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust loomakaitseorganisatsioonide üleskutse jaanuaris Eestis külastanud Moskva kassitsirkust mitte külastada ning ELS-i ühinemine Euroopa Liidu Koera ja Kassi Liiduga.

8. jaanuaril kutsus ELS inimesi endaga Sõpruse kinno Cannes`i Filmifestivalil pärjatud põneviku“Valge jumal”esilinastusele. Ungari tunnustatud režissöör Kornel Mundruczo pani oma filmiga mõtlema vastutusele, mis meil inimestena loomade, sh koerte ees lasub. Filmile tegi sissejuhatuse ELS-i juhatuse liige Hellika Landsmann rääkides kohale tulnutele loomakaitse peamistest probleemidest tänases Eestis.

13. jaanuaril sai Eesti Loomakaitse Seltsist EU Dog and Cat Alliance’i ehk EL-i Koera ja Kassi Liidu liige, mis võimaldab seista koerte ja kasside heaolu eest ka Eestist väljaspool, täiendada loomakaitseseadusi Euroopa Liidu tasandil ning kiirendada seeläbi loomakaitse valdkonna arengut ka koduriigis.

14. jaanuaril kohtus ELS Delfi uue lemmikloomaportaaliwww.lemmikloom.ee eestvedajaga ning leppis kokku koostöös: uues lemmikloomaportaalis saavad olema kajastatud ka mitmed ELS-i poolt kirjutatud artiklid.

27. jaanuaril kutsusid ELSi algatusel paljud Eesti loomakaitseorganisatsioonid inimesi üles 31. jaanuarist 3. veebruarini Eestis tuuril olnud Moskva kassiteatrit mitte külastama, sest tegemist oli loomatsirkusega, kus välja reklaamitud kasside trikid ei ole neile kuidagi loomuomased.

28. jaanuaril käis ELS külas MTÜ Kasside Turvakodul ja 29. jaanuaril MTÜ Kassiabis. Mõlema külaskäigu jooksul sai kohtutud kassikaitseorganisatsioonide juhtkonna ja aktiivsemate vabatahtlikega, tutvutud kasside eluoluga ning lepitud kokku edasises koostöös.