Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused jaanuaris 2016

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 299 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, aga ka väärkoheldud loomade kohta. Mõnevõrra vähem teatati hulkuvatest loomadest ja...

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 299 teadet. Kõige enam teateid saabus üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade, aga ka väärkoheldud loomade kohta. Mõnevõrra vähem teatati hulkuvatest loomadest ja hättasattunud lindudest. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks jaanuaris kokku 10 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile, 2 kohalikele omavalitsustele, 1 politseile ja 1 Eesti Kennelliitu.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 20 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1013,99 euro ulatuses. Abi said kassid, koerad ja tuvi.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte jaanuaris 32 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt välja selgitatud 2015. aasta kõige loomasõbralikum ja –vaenulikum tegu. http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-selgusid-2015-aasta-koige-loomasobralikum-ja-loomavaenulikum-tegu/ Lisaks leidis kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt korraldatav heategevuslik korvpallivõistlus. http://www.loomakaitse.ee/pressiteade-sobrapaeval-astuvad-12-tuntud-eesti-meest-loomade-eest-korvpallilahingusse/