Pressiteade: Õnnelikumal kanal on tervislikumad munad

Eesti Loomakaitse Selts soovitab eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune, et parandada munakanade pidamistingimusi Eestis ja toituda tervislikumalt. Loomasõbralik alternatiiv on kanamune üldse mitte tarbida. Poelettide valdavas enamuses on...

Eesti Loomakaitse Selts soovitab eelistada vabalt või mahepidamisel peetavate kanade mune, et parandada munakanade pidamistingimusi Eestis ja toituda tervislikumalt. Loomasõbralik alternatiiv on kanamune üldse mitte tarbida.

Poelettide valdavas enamuses on täna veel puuris peetavate, stressis, tihti haiguste ja valude käes kannatavate kanade munad. Sellises masstootmises on igal linnul kasutada vähem kui A4 suuruse paberilehe jagu ruumi ja osa puuri pinnast on allapanuta võrestik. Sellistes tingimustes elavad kanad ei saa käituda vastavalt oma instinktidele ja haigestuvad tihti: lisaks stressist tingitud haigustele esineb puurivõrestikust põhjustatud jalgade vigastusi, puuri seinte vastu hõõrumisest sulgede kaotust, naha marrastusi ja muljumisi. Samuti piinlevad kanad pideva valu käes, sest nende nokaotsad on lõigatud: operatsiooni tehakse tihti ilma tuimestuseta ja sellest võivad areneda närvikudede kasvajad. Kanade haigestumisel ravitakse neid muuhulgas antibiootikumidega.

Looma- ja keskkonnasõbralikumad ning tarbijale tervislikumad munade tootmisviisid on mahetalupidamised ja vabapidamised. Vabalt peetavaid kanasid peetakse kinnistes hoonetes, kuid neil on lisaks vaba pääs jooksuaeda, mis on sobiva pinnasega siblimiseks. Mahepõllumajanduslikul loomapidamisel arvestatakse loomade heaolu ja bioloogiliste vajadustega veelgi enam: kanadel on vaba juurdepääs ka välijalutusalale. Võimaldades kanadel käituda vastavalt oma instinktidele, on neile tagatud tunduvalt parem vaimne ja füüsiline heaolu võrreldes puurides peetavate lindudega. Õrrekanasid peetakse sarnastes hoonetes, kus vabalt peetavaid, seega nad ei ela puuris, kuid neil puudub vaba pääs jooksuaeda.

Eesti Loomakaitse Selts soovitab kanamune ostes jälgida pakendil olevat märgistust, et teada saada, millisest tootmisviisist munad pärinevad. A-klassi ehk inimtoiduks mõeldud munadel on tootjakood, mille esimene number tähistab pidamisviisi: 0 – tunnustatud mahemunad; 1 – vabalt peetavate kanade munad; 2 – õrrekanade munad; 3 – puuris peetavate kanade munad.

Oma tervisest, keskkonnast ja loomade heaolust hooliv tarbija valib oma toidulauale kanamunade asemel midagi taimset ja tervislikku või eelistab kas numbriga 0 või 1 tähistatud tootmisviisil peetud kanade mune, nt 0 EE 12345. Vabalt ja mahedalt peetavate kanade mune müüvad nii ökopoed kui ka mitmed laiema valikuga toidukauplused.