Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused novembris 2015

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate, aga ka väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus,...

Novembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 328 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate, aga ka väärkoheldud  loomade ning üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks novembris kokku 11 pöördumist, neist 7 Veterinaar- ja Toiduametile ja 4 kohalikele omavalitsustele.

Novembris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 71 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 5793,07 euro ulatuses. Novembris said abi kassid, koerad, siga ja küülik.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte novembris 13 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust Eesti Loomakaitse Seltsi poolt päästetud Vietnami rippkõhtsea Possu uue kodu otsingud ja Eesti Loomakaitse Seltsi vastuseis halal ja koššer tapmisele Eestis.

1 novembril tähistas ELS koos teiste loomasõprade ja organisatsioonidega Tallinnas Tornimäe Ärikeskuses rahvusvahelist veganpäeva, mis toimus viiendat aastat järjest Taimetoidumessi nime all (Tallinn Vegan Fair 2015). Taimetoidumessi eesmärk on tutvustada taimetoitu ning sellega kaasnevat elustiili. Taimetoidumessi korraldas Eesti Vegan Seltsi, MTÜ Loomuse ja liikumise Loomade Nimel vabatahtlikud.

9. novembrist kuni 18.12.2015 tegutses ELSis praktikant. Tema ülesanded praktikaperioodil olid: 2016. aastaks sobivate projektirahastuste leidmine; 2016. aastaks sobivate taotlusvoorude väljatoomine ja nende jaoks olemasolevate projektide ning uute projekti-ideede sobitamine; 2016. aasta projektide ajakava koostamine; DogsTrust programmi jaoks projekti planeerimine, ettevalmistamine (taotluse esitamine 2015 aasta jooksul); loomakaitseseaduse muudatusettepanekute koostamine; loomakaitseseaduse muudatusettepanekuteks meeskonna koordineerimise assisteerimine