Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused septembris 2016

Septembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 389 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate ja väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis...

Septembris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 389 teadet. Kõige enam teateid saabus hulkuvate ja väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks augustis kokku 8 pöördumist, neist 6 Veterinaar- ja Toiduametile ja 2 kohalikele omavalitsustele. .

Septembris hüvitas ELS 55 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 2831,39 euro ulatuses. Abi said kassid, kaks koera ja üks siil.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte septembris  22 korral. Teemadest leidsid kõige enam kajastust üleskutse Eesti Loomakaitse Seltsi kampaanias “Kiibi või kaota!” osalemiseks ja Eesti Loomakaitse Seltsi abipalve uute hoiukodude leidmiseks.