BIOR: Veterinaaridele suunatud “Loomade heaolu parendamise” töötuba 19. ja 20. aprillil Riias

24.03.2012 Loomade heaolu parendamise töötuba toimub 19. ja 20. aprillil Loomade Toiduohutuse, Tervise ja Keskkonna Instituudis (Loomade Toiduohutuse, Tervise ja Keskkonna Instituut ehk BIOR on äsja loodud avalikõiguslik uurimisinstituut) Riias....

24.03.2012

Loomade heaolu parendamise töötuba toimub 19. ja 20. aprillil Loomade Toiduohutuse, Tervise ja Keskkonna Instituudis (Loomade Toiduohutuse, Tervise ja Keskkonna Instituut ehk BIOR on äsja loodud avalikõiguslik uurimisinstituut) Riias.

Töötoa eesmärgiks on anda veterinaaridele täiendatud ja sügavamaid teadmisi loomade heaolust ning seal keskendutakse liigipõhiselt kehitvatele loomade heaolu seadustele, kriitilistele heaolu teemadele ja liigipõhistele heaolu hindamiste skeemidele.

Töötuba põhineb sloganil: “Ennetamine on tõhusam kui tagajärgedega tegelemine!”

Loomade tervis on sama tähtis kui nende heaolu. Tervist ja heaolu ei saa vaadelda kui kahte eraldiseisvat teemat. Nõrgenenud tervis mõjutab loomade heaolu ja kui heaolu osas tehakse kompromisse, siis on loomad vastuvõtlikumad haigustele. 

Veterinaari ametiga kaasneb vastutus loomade tervise ja heaolu edendamise osas. Sellest ei saa kasu ainult loomad, vaid ka nende omanikud, kuna rõõmsad ja terved loomad on omanikele ka kasumlikumad loomad.

Lisaks on veterinaarkirurgidel tähtis roll ekspertiiside ja teadmiste andmisel nii avalikkusele ning loomapidajatele, kuid ka vastavate poliitikate loojatele.

Töötuba koosneb nii teoreetilisest kui ka praktilisest sessioonist, kus osalejad saavad oma teoreetilisi teadmisi praktikasse rakendada.

Töötuba on kolmas omataolisest seeriast, millest esimene toimus Budapestis ja teine Barcelonas. Kolmas töötuba toimub Riias, ning on suunatud ennekõike põllumajandusloomade veterinaaridele ning ametlikele Balkani, Poola, Ukraina ja Põhjamaade veterinaaridele. Mõned kohad reserveeritakse ka veterinaari- või loomade tervisega seotud üliõpilastele. 

Luuakse spetsiaalne töörühm veterinaaridest, kes tegelevad vangistatud metsloomadega.

Loe lisa ja registreeru: http://www.onetec.be/animalwelfare/index.html

Leave a Reply