Eesti Loomakaitse Selts oli 2013. aastal abiks üle 4000 hädajuhtumi lahendamisel ja kattis loomade veterinaarkulusid ligi 30 000 euro eest

16.01.2014 2013. aastal nõustas Eesti Loomakaitse Selts eraisikuid ja ametkondi ning lahendas Seltsile saabunud juhtumeid ühtekokku 4248 korral, mis teeb keskmiselt 12 juhtumit päevas. Juhtumite lahendamiseks koostas ELS ametkondadele (Veterinaar-...

16.01.2014

2013. aastal nõustas Eesti Loomakaitse Selts eraisikuid ja ametkondi ning lahendas Seltsile saabunud juhtumeid ühtekokku 4248 korral, mis teeb keskmiselt 12 juhtumit päevas. Juhtumite lahendamiseks koostas ELS ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitused jt) 114 pöördumist ja avaldust.

2013. aastal kattis ELS üle 1100 looma veterinaarseid arveid ja sellega seotud kulusid ligi 30 000 euro eest. Keskmiselt toetas ELS loomade veterinaarseid protseduure ja sellega seonduvaid kulusid 2400 euroga kuus.

7700 euroga toetati 232 kassi ja kolme koera steriliseerimist ja kastreerimist. 1200 euro eest said kiibistatud 103 kassi ja viis koera. 2700 euroga vaktsineeriti 140 kassi ja 6 koera. Üle 450 looma ravi ja muude veterinaarsete protseduuride teostamist toetati 13 200 euroga. 200 loomale osutati transpordiabi ning varustati toidu ja hooldusvahenditega ligi 4000 euro ulatuses. Lisaks kassidele ja koertele said ELSi kaudu veterinaarset abi 33 rotti, kolm siili, üks rebasekutsikas, parditibu, kaks kilpkonna, orav, kaks küülikut, hakk, kajakad ja varesed.

Tänu Royal Canin Eestile sai Selts toiduabi osutada lisaks veel paljudele abivajavatele loomadele. 2013. aastal annetas Royal Canin ELSile kokku 2087 kg koera- ja kassitoitu, mille ELS omakorda erinevatele loomi abistavatele organisatsioonidele ja hoiukodudele suunas.

Abivajavate loomadega seotud ravikulud ja veterinaarsete protseduuride tasud maksti suures ulatuses tänu ELSile laekunud rahalistele annetustele ning Swedbanki annetuskeskkonna ja Põllumajandusministeeriumi toel. Igapäevaselt avatud infoliini hallatakse Põllumajandusministeeriumi ja annetuste toel.

Lisaks loomade veterinaarkulude tasumisele ja hädajuhtumite lahendamisele tegeleb Eesti Loomakaitse Selts igapäevaselt ka loomakaitse, halastuse ja loomade heaolu põhimõtete teavitamise ja levitamisega elanikkonna hulgas, loomakaitsealaste koolitustega ning loomakaitsealases õigusloomes osalemisega. (vt. Tööd ja tulemused)

“Panime 2013. aastal veelgi enam rõhku ennetustööle. Korraldasime üle-eestilisi teavituskampaaniad, et tõsta inimeste teadlikkust ning suunata tähelepanu loomakaitse valdkonna kitsaskohtadele. Samuti viisime läbi mitmeid loomakaitse-alaseid uuringuid, mille tulemusena saame edasisi tegevusi paremini planeerida ja efektiivsemaks muuta,” selgitas Eesti Loomakaitse Seltsi tegevjuht Tania Selart. “Soovime tänada kõiki liikmeid, toetajaid ning koostööpartnereid, kelle abiga oleme edendanud aktiivselt Eesti loomapidamiskultuuri ning aidanud tuhandeid hättasattunud loomi,” lisas Selart.

Headel inimestel ja ettevõtetel on võimalik toetada Seltsi tegevust tehes annetuse Eesti Loomakaitse Seltsi kontole SEB Pangas numbriga 10002019856000 või Swedbankis numbriga 221041248998 või helistades telefonidele 900 7225 (2 eurot) ja 900 7200 (5 eurot).

 

Eesti Loomakaitse Selts (ELS) on loomasõpru ühendav MTÜ, mille missiooniks on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Missiooni viiakse ellu loomade otsese abistamise, avalikkuse teavitamise ja inimeste koolitamise ning õigusloomes osalemise ja loomakaitsealase järelevalve teel. Seltsil on üle Eesti ligi 300 liiget. ELS on rahvusvaheliste loomakaitseorganisatsioonide Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), World Society for the Protection of Animals (WSPA), Euroopa Liidu juures tegutseva lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals ja European network to END the keeping of wild animals in CAPtivity (ENDCAP) võrgustiku liige.

Leave a Reply