Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused jaanuaris 2014

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 252 teadet. Kõige enam teateid laekus väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet,...

Jaanuaris saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infoliinile 252 teadet. Kõige enam teateid laekus väärkoheldud loomade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks ametkondadele (Veterinaar- ja Toiduamet, politsei, kohalikud omavalitsused) ühtekokku 11 pöördumist.

Jaanuaris hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 68 hüljatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure 2623 euro ulatuses.

Meedia kajastas ELSi toimetusi ja sõnavõtte 61 korral. Teemadest pälvisid enim tähelepanu mingifarmide võimalik keelustamine ja karusloomafarmide olukord, Loomade Hoiupaiga temaatika, ELSi poolt koostatud 2013. aastal enim kajastatud loomakaitseteemaliste lugude ülevaade ja ELSi 2013. aasta statistika.

Jaanuaris käivitasime sõbrakuu kampaania „Kingitus kõige nõrgemale”; korraldasime koostöös teiste loomakaitseorganisatsioonidega karusloomafarmide teemalise seminari; esitasime Põllumajandusministeeriumile omapoolse ettepaneku rebaste tingimuste parandamiseks; osalesime mitmel Loomade Hoiupaika puudutaval koosolekul; tegime ettevalmistusi Eurogroup for Animals kampaaniaks „Loomade heaolu europarlamendi valimiste südames”; SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel viisime liikmete, vabatahtlike, töötajate ja koostööpartnerite seas läbi ELSi ühiskondliku mõju uuringu; valmis ELSi 2014. aasta arengukava; koostasime 2013. aasta statistika ja korraldasime seltsi liikmete üldkoosoleku.

Leave a Reply