ELS-i kiri Viljandi linnavalitsusele lindude hukkamise otsuse kohta

Tere! Olles tutvunud Viljandi linna linnavalitsuse 10. augusti 2015 määrusega nr 579 „Loa andmine hallvareste, künnivareste, hakkide, naerukajakate, kormoranide, hõbekajakate ja kodutuvide arvukuse piiramiseks” soovime selgitada natuke Eesti Loomakaitse Seisukohti...

Tere!

Olles tutvunud Viljandi linna linnavalitsuse 10. augusti 2015 määrusega nr 579 „Loa andmine hallvareste, künnivareste, hakkide, naerukajakate, kormoranide, hõbekajakate ja kodutuvide arvukuse piiramiseks” soovime selgitada natuke Eesti Loomakaitse Seisukohti ning loodetavasti saada vastused mõnele täpsustavale küsimusele.

Oleme seisukohal, et olete tõlgendanud valesti määruses märgitud Jahiseaduse sisu ning seadusandja ei ole Jahiseaduse §23 lõike 3 punkti 1 puhul pidanud silmas võimalust teostada riiklikult kooskõlastamata populatsioonide arvukuse reguleerimist vaid võimalust kaitsta inimeste elu ja tervist üksiku(te) vahetult ohtliku(te) isendi(te) korral.

Lisaks juhime tähelepanu, et keskkonnaministri 28.05.2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri“ lisa „Väikeulukite loetelu” ei sisalda liigina hakki (Corvus monedula).

Korraldusest jääb ebaselgeks, millisele informatsioonile tuginedes on otsustatud, et määruses märgitud abinõud on parim võimalik ning tulemuslikem lahendus antud küsimuse lahendamiseks:

Kas Viljandi linnal on koostatud määruses mainitud linnuliikide linna territooriumil kaardistamine, on teada populatsioonide arvukus, nende liikumine ja linna (ning ümbritseval) territooriumil paiknemine (seltsimis-/puhkekohad, pesitsuspaigad, toitumisalad)?

Millises ulatuses on käesoleva määrusega plaanis lindude arvukust piirata sh mitu isendit on plaanis igast liigist surmata ning millisele informatsioonile tuginedes ning kelle poolt on need numbrid määratud?

Kas on teada, milline peaks olema iga linnuliigi populatsiooni arvukus mille poole käesolevas määruses märgitud meetmetega pürgitakse, millel see arvukuse number põhineb ja kes ning millele tuginedes on need eesmärgid seadnud?

Täpselt milliseid lindude arvukust piiravaid meetmeid ning millal on Majandusamet eelnevatel aastatel rakendanud, millistel alustel ning milliste spetsialistidega koostöös on need meetmed välja töötatud ning millised on olnud meetmete tulemused?

Kuidas ja millel tuginedes on määruses märgitud inimeste puhul veendutud, et isikud on piisavalt kvalifitseeritud lindude piinadeta surmamiseks?

Kuidas ja millel tuginedes on määruses märgitud inimeste puhul veendutud, et isikud on piisavalt kvalifitseeritud lindude piinadeta surmamiseks õhkrelvaga?

Millistele tehnilistele nõudmistele peab vastama surmamiseks kasutatav(ad) õhkrelv(ad), millistele ballistilistele tingimustele peavad vastama kasutatavad kuulid, kus ja millisel informatsioonil põhinevalt on need tingimused sätestatud?

Olen tänulik vastuste eest ning kui saan midagi täpsustada, teen seda hea meelega.

Heade soovidega,

Henry Vürst
Tegevjuht

Viljandi linnavalitsuse 25.08.2015 vastus on leitav siit.