Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused juulis 2015

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 443 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, vigastatud lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi...

Juulis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 443 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, vigastatud lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks juulis kokku 21 pöördumist, neist 14 Veterinaar- ja Toiduametile, 4 kohalikule omavalitsusele, aga ka Keskkonnainspektsiooni, Õiguskantslerile ja Ravimiametile.

Juulis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 53 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1924,08 euro ulatuses. Sedapuhku aidati kasse, siile ja rotte.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juulis 9 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi-poolne kassikoloonia päästmine Rannus ja lugu Tallinnas raudteejaama hüljatud kassist, kelle ELS viis kliinikusse palava päikese käest, kuhu ta nööriga kinni oli seotud.

24. juulil tuletas ELS avalikkusele meelde, kuidas ohtlikust suvekuumusest loomi säästa tuleb.