Ülevaade: Eesti Loomakaitse Seltsi tegevused juunis 2015

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 374 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS...

Juunis saabus Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) infokontaktidele kokku 374 teadet. Kõige enam teateid saabus väärkoheldud loomade, lindude ja üldiste, loomakaitse valdkonda puudutavate teemade kohta. Kuna seltsil puudub juriidiline menetlusõigus, tegi ELS raskemate juhtumite lahendamiseks juunis kokku 4 pöördumist, neist 2 Veterinaar- ja Toiduametile, 1 kohalikule omavalitsusele ja 1 politseile.

Juunis hüvitas Eesti Loomakaitse Selts 28 hüljatud, vigastatud ja väärkoheldud looma raviarveid ning muid veterinaarseid protseduure (steriliseerimine, kastreerimine, kiibistamine, vaktsineerimine) ja sellega seotud kulutusi (loomatoit ja -tarbed) 1372,53 euro ulatuses. Aidati kasse, koeri ja siili.

Meedia kajastas seltsi toimetusi ja sõnavõtte juunis 25 korral. Teemadest leidis kõige enam kajastust ELSi soovitus enne metslooma abistamist veenduda abi vajalikkuses, samuti kajastati ELSi abil õpetlikku lugu sellest, et Eestis kehtivate seaduste kohaselt ei tohi lemmikloomi, sh kasse ilma järelevalveta õue lubada.

10. juunil Tallinnas toimunud üldkoosolekul kinnitati 2014. aasta majandusaasta aruanne.

18. juunil selgitas ELS avalikkusele, kas üldse ja millistel tingimustel tohib mestloomi ja linde omalt poolt aidata ning nende ellu sekkuda.

18. juuni kuni 31. august viisime kohalike omavalitsuste seas läbi hulkuvate loomade probleemi käsitleva uuringu. Eelmine samalaadne uuring viidi läbi 2012. Loe lisa: Hulkuvate-loomadega-seotud-probleemistik-Eesti-kohalikes-omavalitsustes_2015.pdf