Loomakaitsjad ja riiklikud loomakaitsespetsialistid asuvad tihedamat koostööd tegema

Reedel arutasid loomakaitseorganisatsioonid Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitsebüroo ning maakondade veterinaarkeskuste loomakaitsespetsialistidega võimalusi, kuidas omavahelist koostööd efektiivsemalt korraldada. Veterinaar- ja Toiduamet pidas nõu Eesti Loomakaitse Seltsi, loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse, MTÜ...

Reedel arutasid loomakaitseorganisatsioonid Veterinaar- ja Toiduameti loomakaitsebüroo ning maakondade veterinaarkeskuste loomakaitsespetsialistidega võimalusi, kuidas omavahelist koostööd efektiivsemalt korraldada.

Veterinaar- ja Toiduamet pidas nõu Eesti Loomakaitse Seltsi, loomade eestkoste organisatsiooni Loomuse, MTÜ Loomade Nimel ning Varjupaikade MTÜga, et edendada ühiseid tegutsemisvõimalusi loomakaitse erinevates valdkondades.

Lähiaastate eesmärgiks on parandada loomakaitsealast koostööd ka seotud riigiasutustega, muuta loomakaitsealane töö toimivamaks, läbipaistvamaks ja kiiremaks ning ühtlustada järelevalvet üle Eesti.

Väga oluline on veterinaarkeskuste, loomakaitseorganisatsioonide, kohalike omavalitsuste ning Politsei- ja Piirivalveameti ladus koostöö just kriitiliste juhtumite lahendamisel. Näiteks on Eesti Loomakaitse Seltsi jaoks murekohaks kutsikavabrikud, kust lemmikloomi viiakse üle piiri Soome ja Venemaale. Nii loomakaitsjate kui riiklike loomakaitsespetsialistide jaoks on aktuaalne koostöös kõikide vastutavate asutustega piiril illegaalse lemmikloomakaubanduse kontrolli alla saamine.

Üks võtmerolle loomakaitse valdkonnas on ka kohalikel omavalitsustel, kes on kohustatud tegelema peremeheta või hulkuvate loomadega. Senini pole aga paljudel kohalike omavalitsustel loomade varjupaikadega koostööd sisse seatud ning hulkuvate loomade probleemi eiratakse, teadmata, et hulkuvate loomadega tegelemine on kohaliku omavalitsuse seadusjärgne kohustus.

Kohtumisel lepiti kokku ühtse vabatahtlike võrgustiku arendamises, senisest tihedamas koostöös ennetus- ning nõustamistöö valdkonnas, kutsikavabrikute ja hüljatud loomade probleemi ühises kaardistamises ning koostöö edendamises kohalike omavalitsustega, et peremeheta ja hüljatud loomade eest oleks võimalik hoolitseda senisest paremini.

Lisainfo:
Liisa-Indra Pajuste
Eesti Loomakaitse Selts
tel: 5527367
e-post: liisaindra@loomakaitse.ee

Varjupaikade MTÜ
tel: 5046102
e-post: info@varjupaik.ee

Kadri Taperson
MTÜ Loomus
tel: 5287566
e-post: info@loomus.ee

Related Posts